درباره ما

پایگاه خبری ارزپرس در زمینه اقتصادی دارای پروانه انتشار به شماره ثبت ۸۳۲۵۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هانیه کاوسی فتح آبادی

تاریخ صدور پروانه انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

تلفن تماس: ۰۹۰۱۴۰۸۳۱۷۸