گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از گرانی قیمت خودروها در روزهای اخیر گفت: این موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست زیرا مسئولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.؛