پنجمین قرارداد IPC امضا شد

پنجمین قرارداد IPC امضا شد

قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری از میدان‌های پارسی و پرنج، به عنوان پنجمین قرارداد IPC ، میان شرکت ملی نفت ایران و گروه مپنا امضا شد.؛