موسوی: آمریکا از مردم‌سالاری و مشارکت مردمی در ایران هراس دارد

موسوی: آمریکا از مردم‌سالاری و مشارکت مردمی در ایران هراس دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آنان که بیش از ۸۳ میلیون ایرانی را تحت تحریم، تروریسم اقتصادی و فشار حداکثری خود قرار داده‌اند، اکنون در کمال ناامیدی و استیصال نهاد انتخابات را در ایران هدف قرار داده‌اند و این نشان می‌دهد تا چه حد از مردم‌سالاری و مشارکت مردمی در ایران هراس دارند.؛