واعظی: اظهارات آمریکایی ها درباره جنگ فرافکنی است

واعظی: اظهارات آمریکایی ها درباره جنگ فرافکنی است

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره تحرکات اخیر آمریکا در منطقه گفت: ضمن اینکه نیروهای نظامی ما با جدیت آمادگی کامل دارند اما همانند گذشته هدف آنها جنگ روانی است تا مردم را نگران یک جنگ کنند و حرف‌های آنها فرافکنی است؛