توافق ارزی ایران و عراق در مراحل پایانی

توافق ارزی ایران و عراق در مراحل پایانی

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که برای انجام مذاکرات بانکی به همراه هیئت وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده‌ بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد.؛