وزیر خارجه روسیه: تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر برداشته خواهد شد

وزیر خارجه روسیه: تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر برداشته خواهد شد

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران غیرقانونی است، برای اینکه کلیه محدودیت‌های مربوط به فروش سلاح به ایران، بر اساس قطعنامه شورای امنیت درباره برجام، در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر ماه) متوقف خواهد شد.؛