آغاز ساخت ۱۵۰ هزار مسکن در طرح ملی با حضور رئیس جمهور

آغاز ساخت ۱۵۰ هزار مسکن در طرح ملی با حضور رئیس جمهور

شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن طی هفته آینده با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد. سهم شهرهای جدید در این مرحله ۲۰ هزار واحد است.؛