وقتی سازمان‌های دولتی پا در کفش هم می‌کنند/ ارائه آمار غلط به شیوه سازمان هواشناسی

وقتی سازمان‌های دولتی پا در کفش هم می‌کنند/ ارائه آمار غلط به شیوه سازمان هواشناسی

درحالی که دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران مسئول رصد و اعلام آمار بارش‌های کشور است، مرکزی زیرمجموعه سازمان هواشناسی با ارائه اطلاعاتی ناقص و نادرست، پا در کفش این ارگان دولتی کرده است.؛