عرضه ۱.۵ میلیارد دلار در بازار ثانویه/بانک مرکزی: هیچ خللی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نداریم

عرضه ۱.۵ میلیارد دلار در بازار ثانویه/بانک مرکزی: هیچ خللی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نداریم

در راستای تامین ارز برای واردات کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کشور، در اسفند امسال بیش از یک و نیم میلیارد دلار در بازار ثانویه ارز، توسط بانک مرکزی و صادر کنندگان غیر نفتی عرضه شده است.؛