وزیر صمت: اگر خودرو با کیفیت می‌خواهیم باید بازار را رقابتی کنیم

وزیر صمت: اگر خودرو با کیفیت می‌خواهیم باید بازار را رقابتی کنیم

وزیرصنعت، معدن تجارت با بیان این که به دنبال شکستن انحصار تولید خودرو هستیم گفت: اگر میخواهیم در کشور خودرو مناسب و با کیفیت داشته باشیم و شرایط تولید به سمتی حرکت کند که خودرو امن داشته باشیم ، باید بازار را رقابتی کنیم .؛