پیشنهاد تعطیلی سه‌روزه تهران و کرج

پیشنهاد تعطیلی سه‌روزه تهران و کرج

وزیر کشور گفت: یکی از پیشنهادات این بود که با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته بتوانیم دو و یا سه روز دیگر را از ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز بگیریم و یک تعطیلی را در تهران و کرج داشته باشیم که این منوط به مجوز ستاد است.؛