مشاغل از اول آبان به شرط دریافت دز اول واکسن کرونا مجاز به فعالیت هستند

مشاغل از اول آبان به شرط دریافت دز اول واکسن کرونا مجاز به فعالیت هستند

براساس اطلاعیه‌ای که اتاق اصناف ایران صادر کرده، فعالیت تمام مشاغل به ویژه مشاغلی که مشمول گروه‌های فعالیت ماده(١٣) قانون آشامیدنی و خوراکی می‌شوند، از ابتدای آبان ماه سال‌جاری، مشروط به دریافت حداقل یک دز واکسن به شاغلان در این صنوف و کسب‌وکارها خواهد بود.؛